Wątki
menu      Co to jest pożyczka?
menu      rozwiązywanie ankiet przez Internet za pieniądze
menu      Rozwiązanie stosunku pracy druk
menu      rozwiązanie zadań egzaminacyjnych w technikum
menu      rozwiązania egzaminu zawodowego Poznań
menu      rozwiązywanie problemów w Siemensie C65
menu      rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela
menu      rozwiązania konstrukcyjne elektrowni wiatrowej
 • zawor sterujacy turbina pierburg
 • peklowanie miesa na mokro
 • jak sprawdzic date produkcji w ps3
 • gaz ale nie do kuchni
 • planeta slonce
 • Co to jest pożyczka?

  Temat: WAŻNE!!!! zmiana regulaminu w erze

  johnnyw81 napisał/a:
  Mogę wystąpić do sądu, bez płacenia kary umownej. Do sądu występuje o stwierdzenie nieistnienia zobowiązania.


  może jakiś wzór wniosku lub pozwu ?


  nie mam konkretnego wzory dowiedziałem się tego od Miejskiego Rzecznika Konsumenta


  johnnyw81 napisał/a:

  tak sobie myślę, że to chyba zaczyna być celowe wprowadzanie w błąd dla osiągnięcia korzyści... a w takim wypadku to już nie pod Prawo Telekomunikacyjne zaczynają podchodzić, a pod Kodeks Karny...


  jakie argumenty i dowody można byłoby przedstawić prokuraturze zgłaszając taką sprawę?


  np.
  W tym miejscu zaznaczam, że jedynie zmiana warunków umowy umożliwia Klientowi skorzystanie z uprawnienia wynikających z art. 59 ust 2.

  to jest oryginalna odpowiedź z BOK'u ery którą otrzymałem i mam na koncie mailowym razem z numerem sprawy - czyli mojego zapytania i to jest po:
  1. nie prawda.
  2. wyrażona w oficjalnym piśmie od ery - tyle, że przekazana drogą elektroniczną.


  KODEKS KARNY
  Art. 286.
  § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego
  rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia
  jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
  pojmowania przedsiębranego działania,
  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  § 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot
  bezprawnie zabranej rzeczy.
  § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
  do lat 2.
  § 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie
  następuje na wniosek pokrzywdzonego.


  Ciekawy jest zwłaszcza pkt.1, także ERA swoim oficjalnym stanowiskiem może wykroczyć "trochę" poza Prawo Telekomunikacyjne...

  [ Dodano: 2007-04-12, 14:05 ]
  no ruszyło się w końcu

  http://www.urtip.gov...c...3&page=text

  ciekawe co era na to

  bo odmawienie rozwiązania w tym momencie to może być już kodeks karny...

  Źródło: mojplay.pl/index.php?showtopic=332  Temat: ABW i policja będą przegladać pocztę elektroniczną
  Chyba kogos porabało aczkolwiek w USA są hektary serwerów do kopiowania danych aaale to już jest przegiecie...

  ABW i policja będą przegladać pocztę elektroniczną zgodnie z nowym prawem

  Trwają właśnie prace nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego. Prócz korzystnych zmian dla abonentów telefonii komórkowej i stacjonarnej nowy projekt zakłada uznanie poczty elektronicznej za usługę telekomunikacyjną. W konsekwencji tego policja i ABW będą miały ułatwiony wgląd w naszą korespondencję.

  W rozmowie z Rzeczpospolitą, Tomasz Grzegory, dyrektor Działu Prawnego Grupy Onet.pl SA powiedział, że dostęp do poczty elektronicznej szerokie grono osób, w tym również pracownicy portali internetowych.

  "Może się okazać, że efekt takiego rozwiązania będzie odwrotny, niż zakłada ustawodawca. Przedsiębiorcy poniosą znaczne wydatki związane z zapewnieniem służbom dostępu do danych, tymczasem ich klienci przeniosą swoje skrzynki na serwery zagraniczne, które nie podlegają polskiemu prawu, więc nie będzie można ich inwigilować - dodaje Grzegory."

  Proponowane zmiany w prawie telekomunikacyjnym:

  # Operatorzy będą musieli powiadamiać klientów nie tylko o dokonaniu zmian w regulaminie lub cenniku, ale również o treści tych zmian
  # Klient będzie mógł rozwiązać umowę w wypadku każdej zmiany regulaminu
  # Automatycznie będą blokowane usługi typu 0 700, odblokowanie nastąpi na wniosek osób, które zechcą z nich korzystać
  # Przeniesienie numeru w sieci tego samego operatora ma być bezpłatne
  # Będzie można żądać billingu połączeń za ostatnie 24 miesiące (obecnie - 12 miesięcy)
  # Operator nie będzie mógł ograniczyć ani zawiesić świadczenia usług do czasu rozstrzygnięcia sporu z klientem
  # Użytkownicy telefonów stacjonarnych w TP otrzymają odszkodowanie, jeśli czas przerw w świadczeniu usług wyniesie cztery godziny (obecnie 36 godzin)
  # Abonenci muszą mieć możliwość monitoringu kosztów ponoszonych na usługi telekomunikacyjne
  # Policja i ABW będą miały łatwiejszy dostęp do treści poczty elektronicznej
  # Prezes UKE będzie miał możliwość regulowania nie tylko cenników i regulaminów, ale również wzorów umów

  Źródło:
  ://hacking.pl/pl/news-6753-ABW_i_polic...wym_prawem.html

  Źródło: donkey.outs.pl/index.php?showtopic=39845


  Temat: Rozwiązanie umowy o neostradeTP - jak napisać wypowiedzenie?
  " />Do końca czerwca muszę dostarczyć wypowiedzenie umowy o Neostrada TP i mam problem jak to napisać...
  No i mam taką małą prośbę czy mógłby ktoś podać jakiś wzór jak takie coś napisać ?? Czy te pismo może być wydrukowane i tylko podpisane przez abonenta?

  Zapewne ktoś napisze: "Zadzwoń do TePsy i oni ci wszystko powiedzą..." taa..., a mi na d*pie kaktus rośnie...
  Dzwoniłem już i dostałem odpowiedź: "Proszę napisać "Rezygnuję z umowy wraz z końcem jej trwania..." i wysłać na adres z którego przychodzą rachunki..." tylko jakoś mi to się nie widzi, że ot tak napisać i wysłać.
  Znalazłem w sieci jedynie wzór wypowiedzenia w przypadku zmiany regulaminu usługi:


  ">miejscowość, dnia .......................... roku
  Imię i nazwisko
  adres
  Miejscowość z kodem
  nr telefonu (z kierunkowym)
  nr klienta (z faktury TP)

  Biuro Obsługi Klienta
  ......................................
  ul...................................
  ......................................

  Dotyczy: Wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi neostrada tp.

  W związku ze zmianą regulaminu świadczenia usługi neostrada tp przez Telekomunikację Polską S. A., na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm) niniejszym wypowiadam umowę o świadczenie usługi neostrada tp z dnia ....................... nr......................., której jestem stroną, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia.
  Ponadto uprzejmie informuję, iż w świetle art. 59 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w przypadku zmiany przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, z tytułu braku akceptacji przez abonenta zmian, dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, w tym również roszczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 6 ww.ustawy.


  .....................................................
  podpis abonenta  No i nie wiem jak to przerobić to na wypowiedzenie z umowy wraz z zakończeniem trwania tej umowy
  Dodam, że osobiste stawienie się osoby w salonie TP na którą jest podpisana umowa jest nie możliwe...

  Liczę na waszą pomoc
  Źródło: forum.windowsmx.pl/viewtopic.php?t=5023


  Temat: Rozwiązanie umowy do 10 dni.
  jeśli kupiłeś przez eshop możesz bez problemu rozwiązać umowę w ciągu 10 dni bez podawania przyczyny

  [ Dodano: 2008-09-25, 14:20 ]
  oto treść regulaminu:
  # Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni.
  # Termin 10-dniowy liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru lub od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
  # Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zostanie wręczony Kupującemu, w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży - wraz z dostarczonym Towarem, a w przypadku Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – wraz z dostarczeniem przez Kuriera dokumentów umowy.
  # W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. Towar nie może w szczególności mieć śladów używania: nie może być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania, chyba że zmiana była konieczna w zakresie zwykłego zarządu.
  # Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczenia usług rozpoczętych za zgodą Kupującego, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  # Zwrot Towaru następuje tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury).
  # Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Sprzedawca powstrzymuje się ze zwrotem ceny do czasu zwrotnego doręczenia przez Kupującego zakupionego Towaru. Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony Towar jednocześnie z przesłaniem oświadczenia, o którym mowa w ust.
  # Zwrot nie będzie przyjęty w przypadku, gdy zwracane produkty będą nosić widoczne oznaki ich użytkowania. W takim przypadku przesyłka zostanie odesłana przez Sprzedawcę do Klienta na jego koszt.
  # Zwracany przez Klienta towar, aby został przyjęty przez Operatora powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  # Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.
  # Zwrot Towaru i odstąpienie od umowy może nastąpić tylko poprzez wysłanie Towaru i dokumentu odstąpienia od umowy na adres: eShop Play Germanos, Ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa
  # Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Towaru.
  # W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, o której mowa w ust. 7, przekazuje stosowną kwotę na rachunek bankowy Kupującego (stosowna kwota jest przekazywana Kupującemu bezpośrednio przez Sprzedawcę lub za pośrednictwem współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu obsługującego płatności).
  # W przypadku odmowy uznania zwrotu przez Sprzedawcę, Kupujący odbiera osobiście przesyłkę pod adresem: 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15A. Na żądanie Kupującego, zgłoszone drogą elektroniczną, Sprzedawca dostarczy przesyłkę na jego koszt na wskazany przez niego adres.
  # Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz firmom prawo do odstąpienia od umowy/zakupu w ciągu 10 dni nie przysługuje.

  Źródło: mojplay.pl/index.php?showtopic=3719


  Design by flankerds.com